CEA Carabineros

La caserna de Carabiners en l’Albir es va construir en 1829, el mateix any en què es promulga el Reial decret de 9 de març pel qual es crea el Real Cos de Carabiners de Costes i Fronteres. La seua funció bàsica era la de vigilar el litoral per a evitar el contraban, per la qual cosa poc després de la seua creació van passar a tindre una naturalesa civil i no militar, depenent d’Hisenda. Finalment, en 1940, el cos de Carabiners s’extingeix i s’integra en la Guàrdia Civil. La caserna va estar en funcionament fins a principis de la dècada de 1970 i, des del moment del seu abandó com a lloc de guàrdia, l’edifici va patir un important procés de deterioració. L’Ajuntament de l’Alfàs del Pi va recuperar aquest edifici l’any 2015 i actualment acull les oficines del Parc Natural de la Serra Gelada. En una segona fase del projecte de rehabilitació es té previst adequar la caserna com una aula interpretativa on explicar al visitant els importants valors naturals i culturals que posseeix el parc natural. En el Centre d’Educació Ambiental Carabiners es va establir també la seu espanyola del Conservatoire du littoral, institució pública francesa dedicada a la conservació mediambiental dels paisatges costaners. És Centre Blau des de 2017.