Destinació Turística Intel·ligent de l’Alfàs

El projecte de destinació turística intel·ligent de l’Alfàs del Pi es va iniciar en principi amb la llei de turisme, oci i hospitalitat i amb un enfocament no sols d’optimització de l’experiència dels visitants, sinó també d’aconseguir una millor qualitat de vida dels residents.

La norma UNE 178501 de AENOR recull els requisits per a establir, implementar, mantindre i millorar un Sistema de Gestió de les Destinacions Turístiques Intel·ligents, sobre la base dels eixos d’innovació, tecnologia, accessibilitat i sostenibilitat en els seus vessants econòmics, socioculturals i mediambientals.

En 2020, després d’adaptar el autodiagnòstic a les característiques i peculiaritats del turisme de salut i benestar, l’Alfàs va rebre l’informe del testatge de la norma UNE 178501 de AENOR, els resultats en funció del treball previ exercit en les àrees involucrades, van donar com a resultat un balanç positiu aconseguint el nivell 2.

Amb aquest avanç en matèria de turisme intel·ligent en 2022, el Pla Director DTI de l’Alfàs es constitueix com el document de referència per als diferents agents públics i privats del nou model de gestió turística, per a l’establiment de plans d’actuació, i per a aconseguir el següent objectiu : incrementar la seua competitivitat com a destí a través de la innovació, millorar la percepció, l’experiència dels turistes i la qualitat de vida dels residents.